Akhisar Public Square, Manisa.

Public Building – Urban design
> 100 0000 m²
Akhisar, Manisa, Turkey
designed by Ayşe Sena Çıldır, Beyza Terzioğlu, Sevda Şeko

Akhisar kent Merkezi Batı Anadolu’da Ege Denizi kıyısından yaklaşık 50 km. içeride, İzmir’in 80 km. kuzey-doğusunda ve başkent Ankara’nın 485 km. batısında kendi adıyla anılan ovanın ortasında yer almaktadır. Şehir, Türkiye’nin en önemli limanları olan İzmir ve İstanbul’a demiryolu ve karayoluyla doğrudan bağlanmaktadır (1).

Kent merkezi Antik dönem, Beylikler Dönemi,  Osmanlı dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapılarının bir arada bulunduğu çok katmanlı zengin bir dokuya sahiptir. Yeni kent silüeti de bu katmanlar üzerinde yükselmektedir.  Ancak kent genişleyip büyüdükçe bu katmanlar silinmeye başlamış birbirleri arasındaki ilişkiler koparak okunaklılığını yitirmiştir. Kent okunurluğunu kaybettikçe, kimliğini de kaybeder duruma gelmiştir.  Bu yüzden projenin ana hedefi Akhisar’a iddalı yeni bir katman eklemek yerine “ ZATEN VAR OLANI BELİRGİNLEŞTİRİP OKUNABİLİR KILMAK”tır.

Kent  katmanları belirginleştikçe ve okundukça bellekte yer almaya başlar. Bellek hatırlamakla doğrudan ilişkilidir, hatırlamak için ise deneyimlemiş olmak gerekir. Bu deneyimin taşıt odaklı bir dolaşımdan çok yaya odaklı bir dolaşıma ihtiyacı vardır. Buradan hareketle kentsel ölçekte şu ilkelere bağlı kalınmıştır:

-Taşıt trafiği mümkün oluğunca azaltılarak yaya sirkülasyonu arttırılmıştır.

-Kentsel bellekte yer edinen yapılar ve mekanlar belirginleştirilip, görünür kılınmıştır.

-Yeni eklenen katmanlar var olanların önüne geçmeyecek şekilde, var olanı vurgulayan veya onları yorumlayan nitelikte tasarlanmıştır.
error: Content is protected !!